Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > regulamente
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare


Regulamente


 Regulament intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş (aprobat prin Disp. 58 / 22.02.2017 şi completat prin Disp. 161 / 25.05.2017)
  
 Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş (aprobat prin Hot. 115 / 26.09.2019 şi completat prin Hot. 41 / 24.03.2020)
  
 Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş (aprobat prin Hot. 7 / 31.01.2019 şi modificat prin Hot. 149 / 28.11.2019)
  
 Regulament privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş (aprobat prin Disp. 17 / 15.01.2014 şi modificat prin Disp. 538 / 18.11.2019)