Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > comisii de specialitate
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ

 

I. Comisia tehnico-economică (Responsabil – Tanţoş Florentina)
1. Kupás János
2. Pokorny Vasile-Stefan
3. Kolcsár Anquetil-Karoly
4. Ștefan Someșan
5. Ervin Molnár
6. Marius-Tiberiu Baciu

7. Gergely Simion
Raport de activitate 2016
Raport de activitate 2017
Raport de activitate 2018
Raport de activitate 2019

II. Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism (Responsabil – Pop Călin)
1. Szigyárto Zsombor-István
2. Brassai Zsombor
3. Tatár Béla
4. Cosmin Pop
5. Marius-Vasile Cerghizan
Raport de activitate 2016

Raport de activitate 2017
Raport de activitate 2018
Raport de activitate 2019

III. Comisia de servicii publice (Responsabil - Moldovan Marcela)
1. Aszalos Gavril
2. Kovács Mihály-Levente
3. Angela Moldovan
4. Eugen Bândea
5. Alexandru György

Raport de activitate 2016
Raport de activitate 2017
Raport de activitate 2018
Raport de activitate 2019

IV. Comisia social-culturală (Responsabil – Popa Elena)
1. Kedei Pál Elöd
2. Fülöp József
3. Vasile-Grigore Boloș
4. Alexandru Lupa
5. Petru-Ionuț Budian
Raport de activitate 2016

Raport de activitate 2017
Raport de activitate 2018
Raport de activitate 2019

V. Comisia juridică, ordine publică şi relaţii internaţionale (Responsabil – Lefter Erika)
1. Szabó Albert
2. Biró József-Attila
3. Aurelian-Olimpiu Sabău-Pop
4. Dragoș-Tiberiu Bardoși
5. Ovidiu-Tudor Ilieș
Raport de activitate 2016

Raport de activitate 2017
Raport de activitate 2018
Raport de activitate 2019

VI. Comisia pentru agricultură şi mediu (Responsabil – Moldovan Cristina)
1. Bartha Mihály
2. Szabó Árpád
3. Ioan-Florin Gliga
4. Bianca-Minodora Belea
5. Nicu-Aurel Bumb
Raport de activitate 2016

Raport de activitate 2017
Raport de activitate 2018
Raport de activitate 2019

 

Informaţiile au fost furnizate de Belean Delia, în data de 28.06.2016