Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

Consiliul Județean Mureș anulează concursul de proiecte pentru finanțările nerambursabile 

În contextul epidemiei COVID-19 și ca urmare a nevoilor financiare generate de această situație de urgență, Consiliul Județean Mureș a decis, în ședința ordinară din data de 31 martie 2020, anularea concursului de proiecte pentru finanțări nerambursabile pentru domeniile culte, cultură, sport și activități de tineret. 

Atragem atenția organizațiilor non-guvernamentale care asigură servicii sociale că în domeniul asistență socială concursul de proiecte rămâne activ, astfel organizațiile sociale pot accesa finanțări nerambursabile în cuantum de 800.000 lei. Termenul de depunere a cererilor de finanțare este 15 aprilie 2020. Informații detaliate privind condițiile acordării finanțărilor pentru proiecte sociale sunt accesibile pe site-ul Consiliului Județean:
http://www.cjmures.ro/Subventii2020/subventii_asistenta_sociala.htm

Consiliul Județean a luat decizia de a renunța la finanțarea proiectelor și programelor inițiate de ONG-uri din mai multe motive, cel mai important fiind acela că în situația actuală prioritatea este susținerea sistemului de sănătate și asigurarea măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii epidemiei COVID-19. Totodată, Consiliul Județean a avut în vedere că este imposibilă  asigurarea unui tratament egal potenţialilor participanţi,  în condiţiile în care, corespunzător situaţiei de urgenţă declarate pe teritoriul României, pe durata acesteia activităţile nu pot fi desfăşurate, existând, de asemenea, posibilitatea prelungirii stării de urgență.

Sumele care se eliberează în urma anulării programelor de finanțările nerambursabile /vor fi direcționate în, funcție de necesitățile situației actuale, către domeniile relevante în raport cu asigurarea stării de sănătate a populației.