Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 ANUNȚ privind depunerea documentațiilor prevăzute de ghidul solicitanților de finanțare nerambursabilă

 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2020 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2020, pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2020 pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a asociaţiilor, fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean, în anul 2020
<< anexa 1 la GHID >>   << anexa 2 la GHID >>  << anexa 3 la GHID >>  << anexa 4 la GHID >>  << anexa 5 la GHID >>

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 RAPORT INTERMEDIAR privind proiectele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării și a celor neeligibile sau care nu îndeplinesc punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării în domeniul asistenței sociale

 LISTA PROIECTELOR ADMISE care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2020, în domeniul ASISTENŢEI SOCIALE

 LISTA PROIECTELOR RESPINSE depuse peste termenul limită, cele neeligibile sau care nu îndeplinesc punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2020, în domeniul ASISTENŢEI SOCIALE

 LISTA privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2020, asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 12.03.2020